Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehničko crtanje

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         modeli geometrijskih tijela, zbirka didaktičkih demonstracijskih crteža, uzorci elemenata strojeva, pribor za crtanje

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         modeli geometrijskih tijela, zbirka didaktičkih demonstracijskih crteža, uzorci elemenata strojeva, pribor za crtanje

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Objasniti standarde tehničkog crtanja uz primjenu na tehničkom crtežu

·         Opisati osnovne pojmove i nacrtati predmet prema predlošku sukladno standardima tehničkog crtanja

2.       Objasniti  tolerancije oblika i položaja, dosjede i  znakove obrade

·         Definirati tolerancije i znati ih primijeniti na crtežima

3.       Čitati radionički crtež

·         Primijeniti radionički crtež u izradi dijelova, sklopova ili proizvoda

4.       Prikazati lik i tijelo u ravninama projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt

·         Nacrtati nacrt, tlocrt i bokocrt predmeta iz predloška primjenom ortogonalne projekcije

5.       Nacrtati presjek jednostavnog predmeta

·         Prikazati puni presjek, polovični presjek i djelomični presjek prema predlošku  te ih pravilno označiti

6.       Protumačiti vrste i namjenu prostornog predočavanja

·         Nacrtati predmet u izometriji na osnovu ortogonalnih projekcija (nacrt, tlocrt, bokocrt) iz predloška

7.       Nacrtati jednostavni radionički crtež

·         Izraditi jednostavni radionički crtež

8.       Izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova

·         Skicirati odabranu poziciju iz sastavnog crteža

Ishodi učenja (8)
1.
Objasniti tolerancije oblika i položaja, dosjede i znakove obrade
2.
Čitati radionički crtež
3.
Prikazati lik i tijelo u ravninama projekcije: tlocrt, nacrt i bokocrt
4.
Nacrtati presjek jednostavnog predmeta
5.
Protumačiti vrste i namjenu prostornog predočavanja
6.
Nacrtati jednostavni radionički crtež
7.
Izraditi skice jednostavnih strojarskih dijelova
8.
Objasniti standarde tehničkog crtanja uz primjenu na tehničkom crtežu
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno