STANDARDI


Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom uvode se standardi zanimanja i standardi kvalifikacija. Oni služe kao temelj za izradu obrazovnih programa na svim razinama. Osiguravaju relevantnost, kvalitetu i transparentnost stečenih ishoda učenja, a njihovim međusobnim povezivanjem omogućuje se usklađivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada.

PROGRAMI


Programi upisani u Registar HKO-a usklađeni su sa standardima kvalifikacija. Po njihovom završetku dodjeljuje se javna isprava i kvalifikacija uz koju se veže razina HKO-a, a posredno i Europskoga kvalifikacijskog okvira. Na taj se način potvrđuje relevantnost, kvaliteta i prepoznatljivost kvalifikacija na području Europske unije.

USTANOVE


Potražite ustanove u kojima je moguće steći kvalifikacije povezane sa standardima u Registru HKO-a!