Molimo pričekajte...

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj.

HKO-om se uvode standardi zanimanja i standardi kvalifikacija. Oni služe kao temelj za izradu obrazovnih programa na svim razinama. Osiguravaju relevantnost, kvalitetu i transparentnost stečenih ishoda učenja, a njihovim međusobnim povezivanjem omogućuje se usklađivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada.

Temeljni akt koji se odnosi na HKO je Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN, br. 22/13, 41/16, 64/18) kojim se, između ostalog, utvrđuje i povezivanje HKO-a s Europskim kvalifikacijskim okvirom i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja. Temeljem Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru izrađen je Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN, br. 62/2014) koji uređuje sadržaj i način vođenja Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Registar HKO-a) kao informacijskog sustava te detaljno propisuje uspostavu sektorskih vijeća, stručnih tijela koja provode vrednovanje predloženih skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Registar HKO-a uspostavlja se za potrebe vođenja podataka o skupovima ishoda učenja, standardima zanimanja, standardima kvalifikacija, programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za stjecanje kvalifikacija te drugih podataka od interesa radi njihova povezivanja i usklađivanja. Registar HKO-a se sastoji od tri podregistra: podregistar standarda zanimanja, podregistar standarda kvalifikacija i podregistar skupova ishoda učenja.

Svi standardi i skupovi ishoda učenja iz Registra HKO-a su javno dostupni. Postupak upisa standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja u Registar pokreće se na zahtjev pravne ili fizičke osobe te tijela državne uprave koja za to imaju opravdan interes. Veliki broj dosada izrađenih prijedloga standarda zanimanja i kvalifikacija sufinanciran je sredstvima europskih fondova. Uz propisanu funkcionalnost, u sustav je omogućeno upisivanje podataka na engleskom jeziku te su implementirani programski moduli za integraciju s europskim portalima Learning Opportunities and Qualifications in Europe, ESCO te drugim informacijskim sustavima.

0 Standardi
zanimanja
0 Standardi
kvalifikacija
0 Programi za
stjecanje
kvalifikacije
0 Zahtjevi u
postupku
unošenja
0 Zahtjevi na
formalnoj
provjeri u
ministarstvu
0 Zahtjevi na
doradi nakon
formalne provjere
u ministarstvu
0 Zahtjevi
predani na
stručno
vrednovanje
0 Zahtjevi na
doradi nakon
stručnog
vrednovanja