Molimo pričekajte...

Dobrodošli na uvodnu stranicu Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj, a o kojem više možete doznati na portalu http://www.kvalifikacije.hr/hr HKO-om se uvode standardi zanimanja i standardi kvalifikacija koji služe kao temelj za izradu obrazovnih programa na svim razinama i koji se usvajaju i objavljuju u ovom informacijskom sustavu, u skladu s Pravilnikom o Registru HKO-a.

Standard zanimanja sadrži kompetencije ključne za bavljenje određenom profesijom, a standard kvalifikacije ključne ishode učenja koje mora sadržavati svaki program koji vodi do te kvalifikacije. Na poveznicama u desnom gornjem uglu stranice možete pristupiti prijavi izrađenog standarda ili programa, dokumentima koji Vam mogu pomoći pri izradi standarda ukoliko to još niste učinili, i podacima o dosad izrađenim i upisanim standardima, programima te radu nadležnih Sektorskih vijeća.

0 Standardi
zanimanja
0 Standardi
kvalifikacija
0 Programi za
stjecanje kvalifikacije