Osnovne informacije

ISRHKO REST API je programsko sučelje namijenjeno interakciji s Informacijskim sustavom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (ISRHKO). Za pristup sučelju potrebno je obratiti se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na email hko@mzos.hr za dobivanje dopuštenja i korisničkih podataka za spajanje. Detaljnije o tome možete pročitati u poglavlju Upute za korištenje API-ja.

ISRHKO REST API implementira web servis temeljen na Hypermediji, konkretnije na HATEOAS ograničenju REST arhitekture gdje servis dinamički daje informacije klijentima o REST sučelju kroz hipermediju koristeći linkove koje dodaje u odgovore. Implementacija je u skladu s Richardsonovim Maturity Modelom:

Ovakav REST API u Richardsonovom Maturity Modelu naziva se Level 3 - Hypermedia Controls.

Implementacija koristi Hypertext Application Language (HAL). HAL specifikacija na standardan i jednostavan način omogućava povezivanje između resursa. Koristeći HAL i standardne HTTP metode (GET, POST, PUT i DELETE) API je lakše čitljiv i programeru i aplikaciji koja ga koristi te time i lakši za korištenje, istraživanje API-ja te za razvoj klijentskih aplikacija.

Početni URL je https://hko.srce.hr/api. Svi ostali URL-ovi se mogu mijenjati kroz vrijeme.

API definira koji se resurs nalazi iza kojeg linka. Link je jedinstveno odeređen svojim "rel" atributom. Svi objavljeni linkovi se neće mijenjati kroz vrijeme. URL na koji link pokazuje, "href" atribut, može se mijenjati kroz vrijeme.

Reprezentacije resursa koje se nalaze na pojedinom URL-u mogu se proširivati kroz vrijeme. To primjerice znači da ista reprezentacija može dodavati nove JSON name/value podatke, ali nikada neće mijenjati jednom objavljene JSON name/value podatke (Open content). Linkovi koje su izloženi kroz pojedinu reprezentaciju resursa mogu se mijenjati kroz vrijeme iako se to prvenstveno odnosi na dodavanje novih linkova.

Za korištenje ISRHKO REST API-ja potrebno je obaviti HTTP zahtjev i obraditi odgovor. Kod poziva se koriste standardne HTTP metode: GET, POST, PUT i DELETE.

Kako se REST API bazira na otvorenim standardima, moguće je koristiti praktički sve programske jezike za pristup API-ju.

Kontakt

Za sve informacije o ISRHKO REST API-ju možete se javiti na email: hko@srce.hr.

Reprezentacija resursa (Media Type)

Podržana je JSON reprezentacija varijante HAL-a pod nazivom application/hal+json. Uz svaki link dodan je barem jedan primjer u application/hal+json varijanti.

Linkovi

Standardni korišteni linkovi, temeljeni na IANA Link Relations, su:

 • self - neće se posebno navoditi kod svake pojedine reprezentacije resursa

 • profile - neće se posebno navoditi kod svake pojedine reprezentacije resursa

 • post - navoditi će se kod svake pojedine reprezentacije resursa koja ga podržava (koristi se za HTTP metodu POST), uz njega će biti priložen i primjer uporabe.

 • edit - navoditi će se kod svake pojedine reprezentacije resursa koja ga podržava uz popis podržanih HTTP metoda (koristi se za HTTP metode PUT i DELETE), uz njega će biti priložen i primjer uporabe.

Ukoliko nije drugačije navedeno, linkovi podržavaju GET HTTP metodu i to se neće posebno navoditi uz svaki link.

Upute za korištenje API-ja

ISRHKO REST API je dostupan na URL-u https://hko.srce.hr/api.

Evidenciju informacijskih sustava koji će pristupati podacima iz Registra obavljaju administratori u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Za svaki informacijski sustav se evidentiraju i pristupni podaci za korištenje ISRHKO REST API-ja. Svaki zahtjev mora koristit Basic Authentication.

Detaljnije o administraciji pristupa možete pročitati u ISRHKO uputama na adresi https://hko.srce.hr/upute/display/KDI/Administracija.

Generiranje zahtjeva može se obaviti putem REST API klijenta. Preporučamo korištenje klijenta DHC - REST/HTTP API Client koji se može dodati kao aplikacija unutar internet preglednika Google Chrome.

Početni link za korištenje je https://hko.srce.hr/api, a obavezno je za traženu reprezentaciju resursa (Accept) navesti application/hal+json. Također, potrebna je i autorizacija pa u zaglavlje (Headers) treba dodati i korištenje autorizacije (Authorization) i to Basic Authorization te upisati podatke za prijavu Vašeg informacijskog sustava na ISRHKO REST API.

Pomoću ovog klijenta može se dalje nastaviti pratiti dostupne linkove tako da kliknete na željeni link te pošaljete novi zahtjev klikom na gumb Send.

Kako provjeriti ponašanje ISRHKO REST API-ja i prijaviti pogrešku

U slučaju problema u korištenju ISRHKO REST API-ja ponekad je potrebno provjeriti da li je pogreška u aplikaciji koja koristi ISRHKO REST API ili u ISRHKO REST API-ju. Za takve provjere preporučamo korištenje dodataka za internet preglednike. Primjeri za Google Chrome su već spomenuti 'DHC - REST/HTTP API Client' te 'Postman - REST Client', 'Dev HTTP Client' i 'Advanced REST client', a za Firefox 'Poster'.

Kada je problem u klijentskoj aplikaciji, obično se radi o sljedećim pogreškama:

 1. Nije postavljen Authorization HTTP Header.

 2. Nije postavljen Accept HTTP Header kod GET zahtjeva.

 3. Nije postavljen Content-Type HTTP Header kod POST i PUT zahtjeva.

 4. U slučaju 4xx HTTP Status Code-a tijelo odgovora (body) uglavnom sadrži detaljan opis pogreške.

Ukoliko i korištenjem dodataka za internet preglednike niste dobili odgovor ISRHKO REST API-ja koji smatrate da je ispravan pošaljite e-mail na adresu hko@srce.hr sa sljedećim informacijama:

 1. Vrijeme kada ste obavili zahtjev.

 2. Puni URL zahtjeva.

 3. Korisničko ime s kojim se aplikacija spaja.

 4. IP adresu s koje se aplikacija spaja.

 5. Korištenu HTTP metodu.

 6. Request Accept Header.

 7. Request Content-Type Header (kod POST i PUT zahtjeva).

 8. Response Content Type Header.

 9. HTTP Status Code odgovora.

 10. HTTP Message odgovora.

 11. Sadržaj odgovora.

 12. Sadržaj koji je poslan uz POST ili PUT zahtjev.

 13. Sve ostale HTTP Header-e koje ste postavili u zahtjevu.

 14. Sliku ekrana nekog od dodataka internet preglednicima u kojima je reproducirana potencijalna pogreška (poželjno).

Popis resursa

Index (početni resurs)

Index je korjenski (root) resurs koji je ujedno i početni URL. Svi ostali URL-ovi se mogu mijenjati kroz vrijeme.

Pristup index resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 344

{
 "_links" : {
  "registar" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar"
  },
  "zahtjevi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar

Početni link za podatke u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

zahtjevi

Početni link za zahtjeve za unos podataka u Registar Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Registar

registar je početni link za podatke u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 1119

{
 "_links" : {
  "registar_standardi_zanimanja" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja"
  },
  "registar_skupovi_kompetencija" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija"
  },
  "registar_standardi_kvalifikacija" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije"
  },
  "registar_skupovi_ishoda_ucenja" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja"
  },
  "registar_programi_za_stjecanje_kvalifikacija" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije"
  },
  "registar_programi_za_vrednovanje_siu" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzavrednovanjesiu"
  },
  "registar_programi_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjeivrednovanjesiu"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar_standardi_zanimanja

Početni link za podatke o standardima zanimanja u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

registar_skupovi_kompetencija

Početni link za podatke o skupovima kompetencija u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

registar_standardi_kvalifikacija

Početni link za podatke o standardima kvalifikacija u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

registar_skupovi_ishoda_ucenja

Početni link za podatke o skupovima ishoda učenja u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

registar_programi_za_stjecanje_kvalifikacija

Početni link za podatke o programima za stjecanje kvalifikacija u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

registar_programi_za_vrednovanje_siu

Početni link za podatke o programima za vrednovanje skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

registar_programi_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu

Početni link za podatke o programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Standardi zanimanja

registar_standardi_zanimanja je početni link za podatke o standardima zanimanja u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_standardi_zanimanja resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 374

{
 "_links" : {
  "registar_standardi_zanimanja_svi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja/svi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-standardi-zanimanja"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar_standardi_zanimanja_svi

Link za podatke o svim standardima zanimanja u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Svi standardi zanimanja

registar_standardi_zanimanja_svi je link za podatke o svi standardima zanimanja u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_standardi_zanimanja_svi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_embedded.standardiZanimanja

Array

Lista dohvaćenih standarda zanimanja.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 2349

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja/svi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-standardi-zanimanja-svi"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "standardiZanimanja" : [ {
   "sifraSZ" : 3,
   "opis" : "Medicinska sestra opće njege",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja/sifra/3"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 6,
     "oznaka" : "5",
     "razinaEKO" : 5
    }
   }
  }, {
   "sifraSZ" : 4,
   "opis" : "Testni zahtjev za upis standarda zanimanja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja/sifra/4"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 3,
     "oznaka" : "3",
     "razinaEKO" : 3
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 2,
     "opis" : "Ĺ umarstvo i drvna tehnologija",
     "podsektor" : null
    }
   }
  }, {
   "sifraSZ" : 5,
   "opis" : "Drugi testni zahtjev za upis SZ",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja/sifra/5"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 6,
     "oznaka" : "5",
     "razinaEKO" : 5
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 3,
     "opis" : "Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 33,
      "opis" : "Rudarstvo",
      "podsektor" : null
     }
    }
   }
  }, {
   "sifraSZ" : 6,
   "opis" : "Treći zahtjev za upis SZ",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja/sifra/6"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 7,
     "opis" : "Elektrotehnika i raÄŤunarstvo",
     "podsektor" : null
    }
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Standard zanimanja

registar_standard_zanimanja je link s detaljnim podacima o standardu zanimanja s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_standard_zanimanja resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

vrijediOd

String

Datum i vrijeme od kada je standard zanimanja aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy. hh:mm'

vrijediDo

String

Datum do kada je standard zanimanja aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy.'

sifraSZ

Number

Šifra standarda zanimanja.

opis

String

Opis standarda zanimanja.

opisZanimanjaIliSkupaKompetencija

String

Opis zanimanja ili skupa kompetencija koje/koji se reguliraju standardom.

uvjetiRada

String

Uvjeti rada.

_embedded.razinaHKO

Object

Detalji razine koju standard zanimanja ima u HKO-u.

_embedded.sektor

Object

Detalji pripadnog sektora.

_embedded.nkz

Object

Detalji pripadne nacionalne kvalifikacije zanimanja.

_embedded.kljucniPoslovi

Array

Lista pripadnih ključnih poslova.

_embedded.skupoviKompetencija

Array

Lista pripadnih skupova kompetencija.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 5004

{
 "vrijediOd" : "26.11.2015. 23:00",
 "vrijediDo" : "31.10.2018.",
 "sifraSZ" : 3,
 "opis" : "Medicinska sestra opće njege",
 "opisZanimanjaIliSkupaKompetencija" : "Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege \nsamostalno pomaže pojedincu, bolesnomu ili zdravomu, u obavljanju aktivnosti koje pridonose njegovu zdravlju, oporavku ili mirnoj smrti. Samostalno i u timu provodi zdravstvenu njegu \nkorisnika. Skrbi za osobnu sigurnost te za sigurnost korisnika i okoline. Sudjeluje u pripremi i provedbi dijagnostičko-\nterapeutskih postupaka i zahvata te primjeni lijekova. \nRadi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim obvezama i profesionalnom etikom. Poštuje ljudsko dostojanstvo te kulturološke i vjerske različitosti. Uspješno komunicira s različitim ciljnim skupinama korisnika i s njihovim bližnjima. Podučava i motivira pojedince i obitelj na promjenu životnih navika u svrhu sprječavanja bolesti i poboljšanja zdravlja. Vodi zdravstvenu, sestrinsku i drugu dokumentaciju. Sudjeluje u \nprocjeni kvalitete zdravstvene njege i sigurnosti rada u skladu s postojećim standardima. Sudjeluje u projektima koji promoviraju zdravlje. Radi u timu za zdravstvenu njegu. Surađuje sa zdravstvenim/multidisciplinarnim timom, osobito s liječnicima te s ostalim osobljem. Ravnopravnost medicinske sestre/tehničara opće njege u zdravstvenome timu temelji se na profesionalnosti, odgovornosti za provedbu mjera zdravstvene zaštite (sukladno standardima, uvažavanju i poštovanju svih članova tima i korisnika) te u dosljednoj primjeni zakonskih propisa i etičkih načela u svakodnevnoj praksi. U svrhu poboljšanja zdravlja pojedinca i zajednice, često surađuje i s drugim stručnjacima: socijalnim radnicima, psiholozima, teolozima, defektolozima-rehabilitatorima, logopedima, pedagozima, nutricionistima...   \n\nMedicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege najčešće radi u zdravstvenim ustanovama-na bolničkim odjelima, u liječničkim ordinacijama opće prakse, u specijalističkim i dijagnostičkim ordinacijama, u zdravstvenim zavodima te u ustanovama za zdravstvenu njegu. Njezina/njegova radna mjesta su i ustanove socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne osobe, domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, ustanove za djecu i mladež s teškoćama u razvoju), ustanove iz odgojno-obrazovnoga sustava (vrtići, centri za odgoj i obrazovanje) te ustanove u zatvorskom sustavu. Na radnome mjestu koristi zaštitnu odjeću, obuću i ostalu opremu. Radi u smjenskome radu,\nvikendom, blagdanom i praznikom. Obrazovanje medicinske sestre/tehničara opće njege u Republici Hrvatskoj usklađeno je s Direktivom 2005/36/EK.",
 "uvjetiRada" : "Najčešće radi samostalno i u timu za zdravstvenu njegu pacijenta. Uglavnom radi u zatvorenom prostoru. Ponekad radi i na otvorenome, npr. u timu hitne medicinske službe. Često radi u smjenama, u noćnom dežurstvu i vikendom. Koristi godišnji odmor sukladno Zakonu o radu. Posao se pretežito obavlja stojeći ili u hodu. Redovito je potrebno sagibati tijelo i podizati teret. U radu se mora svakodnevno koristiti zaštitna odjeća, obuća i ostala oprema (rukavice, maske i dr.). Izložena je stalnim psihofizičkim naporima (svakodnevno komuniciranje s teško oboljelim pacijentima i njihovim obiteljima).",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardzanimanja/sifra/3"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-standard-zanimanja"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "razinaHKO" : {
   "sifra" : 6,
   "oznaka" : "5",
   "razinaEKO" : 5
  },
  "kljucniPoslovi" : [ {
   "sifraKljucniPosao" : 1,
   "opis" : null,
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/kljucniposao/sifra/1"
    }
   }
  }, {
   "sifraKljucniPosao" : 2,
   "opis" : null,
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/kljucniposao/sifra/2"
    }
   }
  } ],
  "skupoviKompetencija" : [ {
   "sifraSKomp" : 1,
   "opis" : "Administrativni poslovi",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/1"
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 2,
   "opis" : "Komercijalni poslovi",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/2"
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 3,
   "opis" : "Komunikacija i suradnja s drugima",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/3"
    }
   }
  } ],
  "nkz" : {
   "sifra" : 215,
   "oznaka" : "2114.21.7",
   "opis" : "Diplomirani geolog/diplomirana geologinja za obradu podataka"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Skupovi kompetencija

registar_skupovi_kompetencija je početni link za podatke o skupovima kompetencija u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_skupovi_kompetencija resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 374

{
 "_links" : {
  "registar_skupovi_kompetencija_svi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/svi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-skupovi-kompetencija"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar_skupovi_kompetencija_svi

Link za podatke o svim skupovima kompetencija u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Svi skupovi kompetencija

registar_skupovi_kompetencija_svi je početni link za podatke o svim skupovima kompetencija u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_skupovi_kompetencija_svi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_embedded.skupoviKompetencija

Array

Lista dohvaćenih skupova kompetencija.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 3728

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/svi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-skupovi-kompetencija-svi"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "skupoviKompetencija" : [ {
   "sifraSKomp" : 1,
   "opis" : "Administrativni poslovi",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/1"
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 2,
   "opis" : "Komercijalni poslovi",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/2"
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 3,
   "opis" : "Komunikacija i suradnja s drugima",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/3"
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 4,
   "opis" : "Analiza, planiranje i organizacija rada medicinske sestre",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/4"
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 5,
   "opis" : "Testni zahtjev za upis skupa kompetencija",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/5"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 5,
     "opis" : "GrafiÄŤka tehnologija i audiovizualne tehnologije",
     "podsektor" : null
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 6,
   "opis" : "Prvi skup kompetencija",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/6"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 3,
     "opis" : "Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 33,
      "opis" : "Rudarstvo",
      "podsektor" : null
     }
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 7,
   "opis" : "Drugi skup kompetencija",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/7"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 3,
     "opis" : "Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 33,
      "opis" : "Rudarstvo",
      "podsektor" : null
     }
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 12,
   "opis" : "Novi skup kompetencija",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/12"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 8,
     "opis" : "Graditeljstvo, geodezija i arhitektura",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 45,
      "opis" : "Arhitektura i urbanizam",
      "podsektor" : null
     }
    }
   }
  }, {
   "sifraSKomp" : 13,
   "opis" : "Novi skupić kompetencija",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/13"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 8,
     "opis" : "Graditeljstvo, geodezija i arhitektura",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 45,
      "opis" : "Arhitektura i urbanizam",
      "podsektor" : null
     }
    }
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Skup kompetencija

registar_skup_kompetencija je link s detaljnim podacima o skupu kompetencija s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_skup_kompetencija resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

vrijediOd

String

Datum i vrijeme od kada je skup kompetencija aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy. hh:mm'

vrijediDo

Null

Datum do kada je skup kompetencija aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy.'

sifraSKomp

Number

Šifra skupa kompetencija.

opis

String

Opis skupa kompetencija.

uvjetiRada

Null

Uvjeti rada.

_embedded.sektor

Object

Detalji pripadnog sektora.

_embedded.kljucniPoslovi

Array

Lista pripadnih ključnih poslova.

_embedded.kompetencije

Array

Lista pripadnih kompetencija.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 854

{
 "vrijediOd" : "26.11.2015. 23:00",
 "vrijediDo" : null,
 "sifraSKomp" : 3,
 "opis" : "Komunikacija i suradnja s drugima",
 "uvjetiRada" : null,
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupkompetencija/sifra/3"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-skup-kompetencija"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "kljucniPoslovi" : [ ],
  "kompetencije" : [ {
   "sifraKomp" : 8,
   "opis" : "Primijeniti specifiÄŤnosti komunikacije s pojedincem (i/ili zajednicom) svih Ĺľivotnih dobi"
  }, {
   "sifraKomp" : 9,
   "opis" : "PruĹľiti emocionalnu potporu korisniku, obitelji ili bliĹľnjima"
  }, {
   "sifraKomp" : 10,
   "opis" : "Omogućiti korisniku zadovoljavanje vjerskih potreba"
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Standardi kvalifikacija

registar_standardi_kvalifikacija je početni link za podatke o standardima kvalifikacija u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_standardi_kvalifikacija resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 390

{
 "_links" : {
  "registar_standardi_kvalifikacija_svi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/svi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-standardi-kvalifikacija"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar_standardi_kvalifikacija_svi

Link za podatke o svim standardima kvalifikacija u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Svi standardi kvalifikacija

registar_standardi_kvalifikacija_svi je link za podatke o svi standardima kvalifikacija u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_standardi_kvalifikacija_svi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_embedded.standardiKvalifikacija

Array

Lista dohvaćenih standarda kvalifikacija.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 3331

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/svi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-standardi-kvalifikacija-svi"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "standardiKvalifikacija" : [ {
   "sifraSK" : 3,
   "opis" : "Specijalist mjernih uređaja i senzora/Sensor specialist",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/3"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSK" : 4,
   "opis" : "Profesor irskog jezika i knjiĹľevnosti",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/4"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 21,
     "opis" : "Odgoj, obrazovanje i sport",
     "podsektor" : null
    },
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSK" : 5,
   "opis" : "Testni zahtjev za upis standarda kvalifikacije",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/5"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 15,
     "opis" : "Temeljne prirodne znanosti",
     "podsektor" : null
    },
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "naziv" : "Prirodne znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSK" : 6,
   "opis" : "Novi zahtjev za upis SK",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/6"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSK" : 12,
   "opis" : "Arhitekt",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/12"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 8,
     "opis" : "Graditeljstvo, geodezija i arhitektura",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 45,
      "opis" : "Arhitektura i urbanizam",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 12,
     "oznaka" : "8",
     "razinaEKO" : 8
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 2,
     "oznaka" : "2",
     "naziv" : "TehniÄŤke znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Standard kvalifikacije

registar_standard_kvalifikacije je link s detaljnim podacima o standardu kvalifikacije s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_standard_kvalifikacije resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

vrijediOd

String

Datum i vrijeme od kada je standard kvalifikacije aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy. hh:mm'

vrijediDo

String

Datum do kada je standard kvalifikacije aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy.'

sifraSK

Number

Šifra standarda kvalifikacije.

opis

String

Opis standarda kvalifikacije.

ostalePotrebe

Null

Ostale potrebe standarda kvalifikacije.

ectsbod

Number

Obujam kvalifikacije iskazan u ECTS bodovima.

ecvetbod

Null

Obujam kvalifikacije iskazan u ECVET bodovima.

hroobod

Null

Obujam kvalifikacije iskazan u HROO bodovima.

brojGodinaIstrazivanja

Null

Obujam kvalifikacije iskazan u godinama istraživanja.

oznKlasa

String

Klasa standarda kvalifikacije.

uvjetiPristupanjaStjecanjaKval

String

Uvjeti za pristupanje stjecanju kvalifikacije.

uvjetiZaStjecanjeKval

String

Uvjeti za stjecanje kvalifikacije.

_embedded.razinaHKO

Object

Detalji razine koju kvalifikacija ima u HKO-u.

_embedded.sektor

Object

Detalji pripadnog sektora.

_embedded.znanstvenaPodrucja

Object

Lista detalja pripadnih znanstvenih područja.

_embedded.znanstvenaPolja

Object

Lista detalja pripadnih znanstvenih polja.

_embedded.znanstvenoPodrucje

Object

Detalji pripadnog znanstvenog područja.

_embedded.standardZanimanja

Object

Detalji pripadnog standarda zanimanja.

_embedded.standardKvalifikacijeViseRazine

Object

Detalji pripadnog standarda kvalifikacije više razine.

_embedded.skupoviIshodaUcenjaTip

Array

Lista pripadnih skupova ishoda učenja s tipom.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 3251

{
 "vrijediOd" : "26.11.2015. 23:00",
 "vrijediDo" : "31.12.2021.",
 "sifraSK" : 3,
 "opis" : "Specijalist mjernih uređaja i senzora/Sensor specialist",
 "ostalePotrebe" : null,
 "brojGodinaIstrazivanja" : null,
 "oznKlasa" : "D",
 "uvjetiPristupanjaStjecanjaKval" : "Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 6 i upis na 5. godinu\ndiplomskog studija iz fizike, ili posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 7 ili više, izprirodnih, tehničkih ili biomedicinskih područja.\nPreporuča se:\n Engleski jezik – minimalno B2;\n Praktične vještine u laboratorijima iz prirodnih, tehničkih ili\nbiomedicinskih područja;\nProgamiranje u nekom od suvremenih programskih jezika (C++, itd.)",
 "uvjetiZaStjecanjeKval" : "Uspješno savladane obveze predviđene kroz vrednovanje propisanih\nskupova ishoda učenja koji čine ovu djelomičnu kvalifikaciju.",
 "ecvetbod" : null,
 "ectsbod" : 20,
 "hroobod" : null,
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/3"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-standard-kvalifikacije"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "razinaHKO" : {
   "sifra" : 8,
   "oznaka" : "7",
   "razinaEKO" : 7
  },
  "znanstvenaPodrucja" : [ ],
  "znanstvenaPolja" : [ ],
  "skupoviIshodaUcenjaTip" : [ {
   "tip" : "obvezni",
   "_embedded" : {
    "skupIshodaUcenja" : {
     "sifraSIU" : 2,
     "opis" : "Mjerni instrumenti i senzori",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/2"
      }
     },
     "_embedded" : {
      "razinaHKO" : {
       "sifra" : 8,
       "oznaka" : "7",
       "razinaEKO" : 7
      },
      "znanstvenaPodrucja" : [ ],
      "znanstvenaPolja" : [ ]
     }
    }
   }
  }, {
   "tip" : "obvezni",
   "_embedded" : {
    "skupIshodaUcenja" : {
     "sifraSIU" : 3,
     "opis" : "Mjerenje u industriji i okolišu",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/3"
      }
     },
     "_embedded" : {
      "razinaHKO" : {
       "sifra" : 8,
       "oznaka" : "7",
       "razinaEKO" : 7
      },
      "znanstvenaPodrucja" : [ ],
      "znanstvenaPolja" : [ ]
     }
    }
   }
  }, {
   "tip" : "obvezni",
   "_embedded" : {
    "skupIshodaUcenja" : {
     "sifraSIU" : 4,
     "opis" : "Poduzetništvo i transfer tehnologije",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/4"
      }
     },
     "_embedded" : {
      "razinaHKO" : {
       "sifra" : 8,
       "oznaka" : "7",
       "razinaEKO" : 7
      },
      "znanstvenaPodrucja" : [ ],
      "znanstvenaPolja" : [ ]
     }
    }
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Skupovi ishoda učenja

registar_skupovi_ishoda_ucenja je početni link za podatke o skupovima ishoda učenja u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_skupovi_ishoda_ucenja resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 376

{
 "_links" : {
  "registar_skupovi_ishoda_ucenja_svi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/svi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-skupovi-ishoda-ucenja"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar_skupovi_ishoda_ucenja_svi

Link za podatke o svim skupovima ishoda učenja u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Svi skupovi ishoda učenja

registar_skupovi_ishoda_ucenja_svi je početni link za podatke o svim skupovima ishoda učenja u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_skupovi_ishoda_ucenja_svi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_embedded.skupoviIshodaUcenja

Array

Lista dohvaćenih skupova ishoda učenja.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 8084

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/svi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-skupovi-ishoda-ucenja-svi"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "skupoviIshodaUcenja" : [ {
   "sifraSIU" : 1,
   "opis" : "Prijedlog skupa ishoda uÄŤenja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/1"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "razinaEKO" : 1
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 2,
   "opis" : "Mjerni instrumenti i senzori",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/2"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 3,
   "opis" : "Mjerenje u industriji i okolišu",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/3"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 4,
   "opis" : "Poduzetništvo i transfer tehnologije",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/4"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 5,
   "opis" : "NOvi prijedlog skupa",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/5"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 6,
   "opis" : "Znanja iz lingvistike i knjiĹľevnosti",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/6"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 7,
   "opis" : "Odgojno-pedagoška i metodička znanja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/7"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 8,
   "opis" : "GeneriÄŤka odgojno-obrazovna znanja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/8"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 9,
   "opis" : "Opis skupa ishoda uÄŤenja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/9"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 15,
     "opis" : "Temeljne prirodne znanosti",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 68,
      "opis" : "Matematika",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "naziv" : "Prirodne znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 10,
   "opis" : "Opis drugog skupa ishoda uÄŤenja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/10"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 15,
     "opis" : "Temeljne prirodne znanosti",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 68,
      "opis" : "Matematika",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "naziv" : "Prirodne znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 11,
   "opis" : "Opis 3. skupa ishoda uÄŤenja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/11"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 15,
     "opis" : "Temeljne prirodne znanosti",
     "podsektor" : null
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "naziv" : "Prirodne znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 12,
   "opis" : "Novi skup ishoda uÄŤenja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/12"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 19,
   "opis" : "Novi skup ishoda uÄŤenja za arhitekta",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/19"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 8,
     "opis" : "Graditeljstvo, geodezija i arhitektura",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 45,
      "opis" : "Arhitektura i urbanizam",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 2,
     "oznaka" : "2",
     "naziv" : "TehniÄŤke znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 20,
   "opis" : "Drugi novi SIU za arhitekta",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/20"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 8,
     "opis" : "Graditeljstvo, geodezija i arhitektura",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 45,
      "opis" : "Arhitektura i urbanizam",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 2,
     "oznaka" : "2",
     "naziv" : "TehniÄŤke znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Skup ishoda učenja

registar_skup_ishoda_ucenja je link s detaljnim podacima o skupu ishoda učenja s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_skup_ishoda_ucenja resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

vrijediOd

String

Datum i vrijeme od kada je skup ishoda učenja aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy. hh:mm'

vrijediDo

Null

Datum do kada je skup ishoda učenja aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy.'

sifraSIU

Number

Šifra skupa ishoda učenja.

opis

String

Opis skupa ishoda učenja.

opravdanostUvodjenjaIzbornogSIU

Null

Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja u odnosu na pripadajući standard kvalifikacije, njegove sastavne dijelove i ulogu.

ectsbod

Number

Obujam skupa ishoda učenja iskazan u ECTS bodovima.

ecvetbod

Null

Obujam skupa ishoda učenja iskazan u ECVET bodovima.

hroobod

Null

Obujam skupa ishoda učenja iskazan u HROO bodovima.

brojGodinaIstrazivanja

Null

Obujam skupa ishoda učenja iskazan u godinama istraživanja.

uvjetiPristupanjaStjecanjaSIU

String

Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja.

matIKadUvjetiZaStjecanjeSIU

String

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje skupa ishoda učenja.

matIKadUvjetiZaVrednovanjeSIU

String

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja.

postupakIPrimjeriVrednovanja

String

Postupak i primjeri vrednovanja svih ishoda učenja unutar predloženog skupa ishoda učenja.

_embedded.razinaHKO

Object

Detalji razine koju skup ishoda učenja ima u HKO-u.

_embedded.sektor

Object

Detalji pripadnog sektora.

_embedded.znanstvenaPodrucja

Object

Lista detalja pripadnih znanstvenih područja.

_embedded.znanstvenaPolja

Object

Lista detalja pripadnih znanstvenih polja.

_embedded.ishodiUcenja

Array

Lista pripadnih ishoda učenja.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 3247

{
 "vrijediOd" : "26.11.2015. 23:00",
 "vrijediDo" : null,
 "sifraSIU" : 3,
 "opis" : "Mjerenje u industriji i okolišu",
 "opravdanostUvodjenjaIzbornogSIU" : null,
 "brojGodinaIstrazivanja" : null,
 "uvjetiPristupanjaStjecanjaSIU" : "Prethodna kvalifikacija na razini 6 iz Fizike ili prethodna\nkvalifikacija na razini 7 ako su kvalifikacije drugih profila iz\nprirodnih, tehniÄŤkih ili biomedicinskih podruÄŤja\nSteÄŤeni ishodi uÄŤenja iz: Mjerni instrumenti i senzori",
 "matIKadUvjetiZaStjecanjeSIU" : "Laboratorijska oprema\nUpute o korištenju opreme\nKonzultacije",
 "matIKadUvjetiZaVrednovanjeSIU" : "Laboratorijska oprema\nIspitivači u zvanju docenta ili više iz Fizike, koji imaju objavljene\nradove iz eksperimentalne fizike",
 "postupakIPrimjeriVrednovanja" : "Vrednovanje ishoda učenja provodi se demonstriranjem praktičnih\nvještina, specifično kako slijedi:\nOdabrati prikladne senzore u skladu s postavljenim zahtjevima\nkontrole i mjerenja svojstava nekog sustava u industriji i okolišu\nDemonstrirati korištenje odabranih senzora u zadanim uvjetima u\nindustriji i/ili okolišu\nOblikovati i testirati sučelja odabranih senzora za potrebe\npostizanja odgovarajućih korisnih elektorničkih signala u prisustvu\nbuke i/ili drugih utjecaja u okruženju\nKalibrirati odabrane senzore uz zadovoljavanje zadanih\nindustrijskih standarda i standarda u okolišu\nOblikovati prikladne baze podataka i koristiti ih kroz računalnu\nprogramsku podršku za pohranu i korištenje podataka\nDemonstrirati korištenje računalne programske podrške za analizu\nizmjerenih podataka te njihovo prikazivanje u obliku grafova i\ntablica",
 "ecvetbod" : null,
 "ectsbod" : 10,
 "hroobod" : null,
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/3"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-skup-ishoda-ucenja"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "razinaHKO" : {
   "sifra" : 8,
   "oznaka" : "7",
   "razinaEKO" : 7
  },
  "ishodiUcenja" : [ {
   "sifraIU" : 10,
   "opis" : "Odabrati prikladne senzore u skladu s postavljenim zahtjevima kontrole i mjerenja svojstava nekog sustava u industriji i okolišu"
  }, {
   "sifraIU" : 11,
   "opis" : "Demonstrirati korištenje senzora u zadanim uvjetima u industriji i okolišu"
  }, {
   "sifraIU" : 12,
   "opis" : "Oblikovati i testirati sučelje senzora za potrebe postizanja odgovarajućih korisnih elektoničkih signala u prisustvu buke i drugih utjecaja u okruženju"
  }, {
   "sifraIU" : 13,
   "opis" : "Demonstrirati primjenu kalibriranja senzora uz zadovoljavanje odgovarajućih industrijskih standarda i standarda u okolišu"
  }, {
   "sifraIU" : 14,
   "opis" : "Oblikovati odgovarajuće baze podataka i koristiti ih kroz računalnu programsku podršku za pohranu i korištenje podataka"
  }, {
   "sifraIU" : 15,
   "opis" : "Demonstrirati korištenje računalne programske podrške za analizu izmjerenih podataka te njihovo prikazivanje u obliku grafova i tablica"
  } ],
  "znanstvenaPodrucja" : [ ],
  "znanstvenaPolja" : [ ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Ključni posao

registar_kljucni_posao je link s detaljnim podacima o ključnom poslu s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_kljucni_posao resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

vrijediOd

String

Datum i vrijeme od kada je ključni posao aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy. hh:mm'

vrijediDo

Null

Datum do kada je ključni posao aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy.'

sifraKljucniPosao

Number

Šifra ključnog posla.

opis

Null

Opis ključnog posla.

_embedded.kompetencije

Array

Lista pripadnih kompetencija.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 784

{
 "vrijediOd" : "26.11.2015. 23:00",
 "vrijediDo" : null,
 "sifraKljucniPosao" : 3,
 "opis" : null,
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/kljucniposao/sifra/3"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-kljucni-posao"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "kompetencije" : [ {
   "sifraKomp" : 17,
   "opis" : "Prikupljati podatke za izradbu plana zdravstvene njege"
  }, {
   "sifraKomp" : 18,
   "opis" : "Sudjelovati p ri utvrđivanju prioriteta potreba i ciljeva zdravstvene njege sa stručnim timom i korisnikom"
  }, {
   "sifraKomp" : 19,
   "opis" : "Planirati osobni rad prema p lanu zdravstvene njege"
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Programi za stjecanje kvalifikacija

registar_programi_za_stjecanje_kvalifikacija je početni link za podatke o programima za stjecanje kvalifikacija u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_programi_za_stjecanje_kvalifikacija resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 434

{
 "_links" : {
  "registar_programi_za_stjecanje_kvalifikacija_svi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije/svi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-programi-za-stjecanje-kvalifikacija"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar_programi_za_stjecanje_kvalifikacija_svi

Link za podatke o svim programima za stjecanje kvalifikacija u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Svi programi za stjecanje kvalifikacija

registar_programi_za_stjecanje_kvalifikacija_svi je link za podatke o svi programima za stjecanje kvalifikacija u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_programi_za_stjecanje_kvalifikacija_svi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_embedded.programiZaStjecanjeKvalifikacija

Array

Lista dohvaćenih programa za stjecanje kvalifikacije.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 2593

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije/svi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-programi-za-stjecanje-kvalifikacija-svi"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "programiZaStjecanjeKvalifikacija" : [ {
   "sifraProgramSK" : 1,
   "opisProgramSK" : "Testni program za stjecanje kvalifikacije",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/1"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "znanstvenoPodrucje" : {
     "sifra" : 2,
     "oznaka" : "2",
     "naziv" : "TehniÄŤke znanosti"
    },
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 119,
     "naziv" : "Prirodoslovno-matematiÄŤki fakultet"
    }
   }
  }, {
   "sifraProgramSK" : 2,
   "opisProgramSK" : "Drugi testni program za stjecanje kvalifikacije",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/2"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "znanstvenoPodrucje" : {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "naziv" : "Prirodne znanosti"
    },
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 37,
     "naziv" : "Prirodoslovno-matematiÄŤki fakultet - MatematiÄŤki odjel"
    }
   }
  }, {
   "sifraProgramSK" : 3,
   "opisProgramSK" : "Program Arhitekt",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/3"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "znanstvenoPodrucje" : {
     "sifra" : 2,
     "oznaka" : "2",
     "naziv" : "TehniÄŤke znanosti"
    },
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 54,
     "naziv" : "Arhitektonski fakultet"
    }
   }
  }, {
   "sifraProgramSK" : 6,
   "opisProgramSK" : "programSK6",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/6"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "znanstvenoPodrucje" : {
     "sifra" : 2,
     "oznaka" : "2",
     "naziv" : "TehniÄŤke znanosti"
    },
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 9996,
     "naziv" : "Sveučilište u Zagrebu"
    }
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Program za stjecanje kvalifikacije

registar_program_za_stjecanje_kvalifikacije je link s detaljnim podacima o programu za stjecanje kvalifikacije s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_program_za_stjecanje_kvalifikacije resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

vrijediOd

String

Datum i vrijeme od kada je program za stjecanje kvalifikacije aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy. hh:mm'

vrijediDo

Null

Datum do kada je program za stjecanje kvalifikacije aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy.'

sifraProgramSK

Number

Šifra programa za stjecanje kvalifikacije.

opisProgramSK

String

Opis programa za stjecanje kvalifikacije.

oznakaISCEDRazine

String

Oznaka ISCED razine programa.

klasOznakaEuPodrucjaObrazovanja

String

Klasifikacijska oznaka EU područja obrazovanja.

_embedded.znanstvenoPodrucje

Object

Detalji pripadnog znanstvenog područja.

_embedded.znanstvenoPolje

Object

Detalji znanstvenog polja.

_embedded.standardKvalifikacije

Object

Detalji pripadnog standarda kvalifikacije koja se stječe programom.

_embedded.ustanovaKojaIzvodiProgram

Object

Detalji ustanove koja izvodi program.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 1733

{
 "vrijediOd" : "13.05.2016. 22:00",
 "vrijediDo" : null,
 "sifraProgramSK" : 3,
 "opisProgramSK" : "Program Arhitekt",
 "oznakaISCEDRazine" : "ISCED razina",
 "klasOznakaEuPodrucjaObrazovanja" : "Klasifikacijska oznaka p. obr.",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/3"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-program-za-stjecanje-kvalifikacije"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "znanstvenoPodrucje" : {
   "sifra" : 2,
   "oznaka" : "2",
   "naziv" : "TehniÄŤke znanosti"
  },
  "znanstvenoPolje" : {
   "sifra" : 8,
   "oznaka" : "2.01",
   "naziv" : "Arhitektura i urbanizam"
  },
  "standardKvalifikacije" : {
   "sifraSK" : 12,
   "opis" : "Arhitekt",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/12"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "sektor" : {
     "sifra" : 8,
     "opis" : "Graditeljstvo, geodezija i arhitektura",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 45,
      "opis" : "Arhitektura i urbanizam",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 12,
     "oznaka" : "8",
     "razinaEKO" : 8
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 2,
     "oznaka" : "2",
     "naziv" : "TehniÄŤke znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  },
  "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
   "sifra" : 54,
   "naziv" : "Arhitektonski fakultet"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Programi za vrednovanje skupova ishoda učenja

registar_programi_za_vrednovanje_siu je početni link za podatke o programima za vrednovanje skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_programi_za_vrednovanje_siu resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 402

{
 "_links" : {
  "registar_programi_za_vrednovanje_siu_svi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzavrednovanjesiu/svi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzavrednovanjesiu"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-programi-za-vrednovanje-siu"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar_programi_za_vrednovanje_siu_svi

Link za podatke o svim programima za vrednovanje skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Svi programi za vrednovanje skupova ishoda učenja

registar_programi_za_vrednovanje_siu_svi je link za podatke o svi programima za vrednovanje skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_programi_za_vrednovanje_siu_svi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_embedded.programiZaVrednovanjeSIU

Array

Lista dohvaćenih programa za vrednovanje skupova ishoda učenja.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 1198

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzavrednovanjesiu/svi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-programi-za-vrednovanje-siu-svi"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "programiZaVrednovanjeSIU" : [ {
   "sifraProgramVredSIU" : 2,
   "opisProgramVredSIU" : "testni program za vrednovanje SIU",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzavrednovanjesiu/sifra/2"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 119,
     "naziv" : "Prirodoslovno-matematiÄŤki fakultet"
    }
   }
  }, {
   "sifraProgramVredSIU" : 3,
   "opisProgramVredSIU" : "opis programa za vrednovanje SIU sifre 3",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzavrednovanjesiu/sifra/3"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 36,
     "naziv" : "Fakultet elektrotehnike i raÄŤunarstva"
    }
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Program za vrednovanje skupova ishoda učenja

registar_program_za_vrednovanje_siu je link s detaljnim podacima o programu za vrednovanje skupova ishoda učenja s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_program_za_vrednovanje_siu resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

vrijediOd

String

Datum i vrijeme od kada je program za vrednovanje skupova ishoda učenja aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy. hh:mm'

vrijediDo

String

Datum do kada je program za vrednovanje skupova ishoda učenja aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy.'

sifraProgramVredSIU

Number

Šifra programa za vrednovanje skupova ishoda učenja.

opisProgramVredSIU

String

Opis programa za vrednovanje skupova ishoda učenja.

_embedded.ustanovaKojaIzvodiProgram

Object

Detalji ustanove koja izvodi program.

_embedded.skupoviIshodaUcenja

Object

Lista pripadnih skupova ishoda učenja koji se vrednuju programom.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 1397

{
 "vrijediOd" : "15.03.2016. 23:00",
 "vrijediDo" : "15.03.2016.",
 "sifraProgramVredSIU" : 2,
 "opisProgramVredSIU" : "testni program za vrednovanje SIU",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzavrednovanjesiu/sifra/2"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-program-za-vrednovanje-siu"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "skupoviIshodaUcenja" : [ {
   "sifraSIU" : 9,
   "opis" : "Opis skupa ishoda uÄŤenja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/9"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 15,
     "opis" : "Temeljne prirodne znanosti",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 68,
      "opis" : "Matematika",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "naziv" : "Prirodne znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  } ],
  "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
   "sifra" : 119,
   "naziv" : "Prirodoslovno-matematiÄŤki fakultet"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Programi za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja

registar_programi_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu je početni link za podatke o programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_programi_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 446

{
 "_links" : {
  "registar_programi_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu_svi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjeivrednovanjesiu/svi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjeivrednovanjesiu"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-programi-za-stjecanje-i-vrednovanje-siu"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

registar_programi_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu_svi

Link za podatke o svim programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Svi programi za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja

registar_programi_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu_svi je link za podatke o svi programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja u Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_programi_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu_svi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_embedded.programiZaStjecanjeIVrednovanjeSIU

Array

Lista dohvaćenih programa za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 1783

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjeivrednovanjesiu/svi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-programi-za-stjecanje-i-vrednovanje-siu-svi"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "programiZaStjecanjeIVrednovanjeSIU" : [ {
   "sifraProgramStjecVredSIU" : 2,
   "opisProgramStjecVredSIU" : "Testni program za stjecanje i vrednovanje SIU",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjeivrednovanjesiu/sifra/2"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 37,
     "naziv" : "Prirodoslovno-matematiÄŤki fakultet - MatematiÄŤki odjel"
    }
   }
  }, {
   "sifraProgramStjecVredSIU" : 3,
   "opisProgramStjecVredSIU" : "opis programa za stjecanje i vrednovanje SIU sifre 3",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjeivrednovanjesiu/sifra/3"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 36,
     "naziv" : "Fakultet elektrotehnike i raÄŤunarstva"
    }
   }
  }, {
   "sifraProgramStjecVredSIU" : 4,
   "opisProgramStjecVredSIU" : "opis programa za stjecanje i vrednovanje SIU sifre 4",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjeivrednovanjesiu/sifra/4"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
     "sifra" : 36,
     "naziv" : "Fakultet elektrotehnike i raÄŤunarstva"
    }
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Program za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja

registar_program_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu je link s detaljnim podacima o programu za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup registar_program_za_stjecanje_i_vrednovanje_siu resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

vrijediOd

String

Datum i vrijeme od kada je program za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy. hh:mm'

vrijediDo

Null

Datum do kada je program za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja aktivan. Format je 'dd.MM.yyyy.'

sifraProgramStjecVredSIU

Number

Šifra programa za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja.

opisProgramStjecVredSIU

String

Opis programa za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja.

_embedded.ustanovaKojaIzvodiProgram

Object

Detalji ustanove koja izvodi program.

_embedded.skupoviIshodaUcenja

Object

Lista pripadnih skupova ishoda učenja koji se stječu i vrednuju programom.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 2246

{
 "vrijediOd" : "14.03.2016. 23:00",
 "vrijediDo" : null,
 "sifraProgramStjecVredSIU" : 2,
 "opisProgramStjecVredSIU" : "Testni program za stjecanje i vrednovanje SIU",
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/programzastjecanjeivrednovanjesiu/sifra/2"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-registar-program-za-stjecanje-i-vrednovanje-siu"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "skupoviIshodaUcenja" : [ {
   "sifraSIU" : 9,
   "opis" : "Opis skupa ishoda uÄŤenja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/9"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 15,
     "opis" : "Temeljne prirodne znanosti",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 68,
      "opis" : "Matematika",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "naziv" : "Prirodne znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  }, {
   "sifraSIU" : 10,
   "opis" : "Opis drugog skupa ishoda uÄŤenja",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/skupishodaucenja/sifra/10"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "razinaHKO" : {
     "sifra" : 8,
     "oznaka" : "7",
     "razinaEKO" : 7
    },
    "sektor" : {
     "sifra" : 15,
     "opis" : "Temeljne prirodne znanosti",
     "podsektor" : {
      "sifra" : 68,
      "opis" : "Matematika",
      "podsektor" : null
     }
    },
    "znanstvenaPodrucja" : [ {
     "sifra" : 1,
     "oznaka" : "1",
     "naziv" : "Prirodne znanosti"
    } ],
    "znanstvenaPolja" : [ ]
   }
  } ],
  "ustanovaKojaIzvodiProgram" : {
   "sifra" : 37,
   "naziv" : "Prirodoslovno-matematiÄŤki fakultet - MatematiÄŤki odjel"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Zahtjevi

Link zahtjevi je početni link za podatke o zahtjevima za unos zapisa u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup zahtjevi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 370

{
 "_links" : {
  "zahtjevi_zahtjevi_za_programe_za_stjecanje_kvalifikacija" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-zahtjevi"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

zahtjevi_zahtjevi_za_programe_za_stjecanje_kvalifikacija

Početni link za podatke o zahtjevima za unos programa za stjecanje kvalifikacija u Registar Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Zahtjevi za programe za stjecanje kvalifikacija

Link zahtjevi_zahtjevi_za_programe_za_stjecanje_kvalifikacija je početni link za podatke o zahtjevima za unos programa za stjecanje kvalifikacija u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup zahtjevi_zahtjevi_za_programe_za_stjecanje_kvalifikacija resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 458

{
 "_links" : {
  "zahtjevi_zahtjevi_za_programe_za_stjecanje_kvalifikacija_svi" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/svi"
  },
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-zahtjevi-zahtjevi-za-programe-za-stjecanje-kvalifikacija"
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

zahtjevi_zahtjevi_za_programe_za_stjecanje_kvalifikacija_svi

Link za podatke o svim zahtjevima za upis programa za stjecanje kvalifikacija u Registar Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

Svi zahtjevi za programe za stjecanje kvalifikacija

Link zahtjevi_zahtjevi_za_programe_za_stjecanje_kvalifikacija_svi je link za podatke o svim zahtjevima za unos programa za stjecanje kvalifikacija u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Pristup zahtjevi_zahtjevi_za_programe_za_stjecanje_kvalifikacija_svi resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

_embedded.zahtjeviZaProgrameZaStjecanjeKvalifikacija

Array

Lista dohvaćenih zahtjeva za upis programa za stjecanje kvalifikacija u Registar Hrvatskoga Kvalifikacijskog okvira.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 15170

{
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/svi"
  },
  "post" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/novi"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-zahtjevi-zahtjevi-za-programe-za-stjecanje-kvalifikacija-svi"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "zahtjeviZaProgrameZaStjecanjeKvalifikacija" : [ {
   "prijedlogNaziva" : "Dipl. studij veterine",
   "sifraVrednovanje" : 138,
   "sifraZahtjevProgramSK" : 195,
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/195"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "ustanovaKojaProvodiVrednovanje" : {
     "sifra" : 303667,
     "naziv" : "Agencija za znanost i visoko obrazovanje"
    },
    "osobaPredlagatelj" : {
     "oznakaOsoba" : "MK000",
     "ime" : "Matija",
     "prezime" : "Kralj",
     "email" : "matija.kralj@srce.hr",
     "_embedded" : {
      "pravnaOsoba" : {
       "sifra" : 36,
       "naziv" : "Fakultet elektrotehnike i računarstva"
      }
     }
    },
    "standardKvalifikacije" : {
     "sifraSK" : 5,
     "opis" : "Testni zahtjev za upis standarda kvalifikacije",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/5"
      }
     }
    }
   }
  }, {
   "prijedlogNaziva" : "Drugi testni program za stjecanje kvalifikacije",
   "sifraVrednovanje" : 134,
   "sifraZahtjevProgramSK" : 185,
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/185"
    }
   },
   "_embedded" : {
    "osobaPredlagatelj" : {
     "oznakaOsoba" : "DH000",
     "ime" : "Dario",
     "prezime" : "Horvat",
     "email" : "dario.harvat@srce.hr",
     "_embedded" : {
      "pravnaOsoba" : {
       "sifra" : 37,
       "naziv" : "Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel"
      }
     }
    },
    "standardKvalifikacije" : {
     "sifraSK" : 6,
     "opis" : "Novi zahtjev za upis SK",
     "_links" : {
      "self" : {
       "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/6"
      }
     }
    }
   }
  } ]
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

post

Link za unos novog zahtjeva za program za stjecanje kvalifikacija.

Primjer zahtjeva kod korištenja POST linka:

POST /api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/novi HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: hko.srce.hr
Content-Length: 512

{
 "prijedlogNaziva" : "test",
 "sifraVrednovanje" : null,
 "osobaPredlagatelj" : {
  "oznakaOsoba" : "MK000",
  "ime" : null,
  "prezime" : null,
  "email" : null,
  "organizacijskaJedinicaPredstavlja" : null
 },
 "sifraZahtjevProgramSK" : 0,
 "standardKvalifikacije" : {
  "sifraSK" : 5,
  "opis" : null,
  "razinaHKO" : null,
  "sektor" : null,
  "znanstvenaPodrucja" : null,
  "znanstvenaPolja" : null
 },
 "organizacijskaJedinicaProvodiVrednovanje" : null
}

Obavezan je unos podatka prijedlogNaziva, osobaPredlagatelj.oznakaOsoba i standardKvalifikacije.sifraSK, pri čemu osoba s danom oznakom i standard kvalifikacije s danom širom već postoje u bazi.

Zahtjev za program za stjecanje kvalifikacija

Link zahtjevi_zahtjev_za_program_za_stjecanje_kvalifikacije sadrži detalje o zahtjevu za unos programa za stjecanje kvalifikacija u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira s konkretnom šifrom.

Pristup zahtjevi_zahtjev_za_program_za_stjecanje_kvalifikacije resursu

Http metoda GET se koristi za pristup ovom resursu.

Struktura odgovora

Path Type Description

prijedlogNaziva

String

Prijedlog naziva programa za stjecanje kvalifikacija.

sifraVrednovanje

Number

Šifra vrednovanja.

sifraZahtjevProgramSK

Number

Šifra standarda kvalifikacije koji se stječe programom.

_embedded.ustanovaKojaProvodiVrednovanje

Object

Osnovni podaci o ustanovi koja provodi vrednovanje.

_embedded.osobaPredlagatelj

Object

Osnovni podaci o predlagatelju.

_embedded.standardKvalifikacije

Object

Osnovni podaci pripadnog standarda kvalifikacije.

_embedded.standardKvalifikacije._links

Object

Link na pripadni standard kvalifikacije.

_links

Object

Linkovi na ostale resurse.

Primjer odgovora

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Content-Length: 1172

{
 "prijedlogNaziva" : "Dipl. studij veterine",
 "sifraVrednovanje" : 138,
 "sifraZahtjevProgramSK" : 195,
 "_links" : {
  "self" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/195"
  },
  "edit" : {
   "href" : "https://hko.srce.hr/api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/195"
  },
  "profile" : {
   "href" : "http://hko.srce.hr:443/api/dokumentacija/api.html#resursi-zahtjevi-zahtjev-za-program-za-stjecanje-kvalifikacije"
  }
 },
 "_embedded" : {
  "ustanovaKojaProvodiVrednovanje" : {
   "sifra" : 303667,
   "naziv" : "Agencija za znanost i visoko obrazovanje"
  },
  "osobaPredlagatelj" : {
   "oznakaOsoba" : "MK000",
   "ime" : "Matija",
   "prezime" : "Kralj",
   "email" : "matija.kralj@srce.hr",
   "_embedded" : {
    "pravnaOsoba" : {
     "sifra" : 36,
     "naziv" : "Fakultet elektrotehnike i računarstva"
    }
   }
  },
  "standardKvalifikacije" : {
   "sifraSK" : 5,
   "opis" : "Testni zahtjev za upis standarda kvalifikacije",
   "_links" : {
    "self" : {
     "href" : "https://hko.srce.hr/api/registar/standardkvalifikacije/sifra/5"
    }
   }
  }
 }
}

Linkovi

Relation Description

self

Link na ovaj resurs.

profile

Link na dokumentaciju.

edit

Link za pokretanje vrednovanja nad zahtjevom. Tijelo zahtjeva kod korištenja ovog linka ostaviti prazno.

Primjer zahtjeva kod korištenja PUT linka:

PUT /api/zahtjevi/programzastjecanjekvalifikacije/sifra/390 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Host: hko.srce.hr

Primjer odgovora kod korištenja PUT linka:

HTTP/1.1 204 No Content

Pomoćni objekti

Slijedi popis objekata koji se koriste u gore navedenim resursima. Uz objekte biti će navedena i njihova struktura.

Ishod učenja

Sadrži podatke o ishodu učenja s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Struktura objekta

Path Type Description

sifraIU

Number

Šifra ishoda učenja.

opis

String

Opis ishoda učenja.

Skup ishoda učenja s tipom

Sadrži skup ishoda učenja uz pripadni tip.

Struktura objekta

Path Type Description

tip

String

Tip skupa ishoda učenja u sklopu standarda kvalifikacije. Moguće vrijednosti su obvezni i izborni.

skupIshodaUcenja

Object

Pripadni skup ishoda učenja.

Kompetencija

Sadrži podatke o kompetenciji s konkretnom šifrom iz Registra Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Struktura objekta

Path Type Description

sifraKomp

Number

Šifra kompetencije.

opis

String

Opis kompetencije.

Nacionalna kvalifikacija zanimanja

Sadrži podatke o nacionalnoj kvalifikaciji zanimanja.

Struktura objekta

Path Type Description

sifra

Number

Šifra nacionalne klasifikacije zanimanja.

oznaka

String

Oznaka nacionalne klasifikacije zanimanja.

opis

String

Opis nacionalne klasifikacije zanimanja.

Razina HKO

Sadrži podatke o razini kvalifikacije prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Struktura objekta

Path Type Description

sifra

Number

Šifra razine prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

oznaka

String

Oznaka razine prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

razinaEKO

Number

Odgovarajuća razina Europskog kvalifikacijskog okvira, ako postoji.

Sektor

Sadrži podatke o sektoru.

Struktura objekta

Path Type Description

sifra

Number

Šifra sektora.

opis

String

Opis sektora.

podsektor

Object

Odgovarajući podsektor, ako postoji.

Ustanova

Sadrži podatke o ustanovi.

Struktura objekta

Path Type Description

sifra

Number

Šifra ustanove.

naziv

String

Naziv ustanove.

Znanstveno područje

Sadrži podatke o znanstvenom području.

Struktura objekta

Path Type Description

sifra

Number

Šifra znanstvenog područja.

oznaka

String

Oznaka znanstvenog područja.

naziv

String

Naziv znanstvenog područja.

Znanstveno polje

Sadrži podatke o znanstvenom polju.

Struktura objekta

Path Type Description

sifra

Number

Šifra znanstvenog polja.

oznaka

String

Oznaka znanstvenog polja.

naziv

String

Naziv znanstvenog polja.

Predlagatelj

Sadrži podatke o predlagatelju zahtjeva za upis zapisa u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

Struktura objekta

Path Type Description

oznakaOsoba

String

Oznaka predlagatelja.

ime

String

Ime predlagatelja.

prezime

String

Prezime predlagatelja.

email

String

E-mail predlagatelja.

pravnaOsoba

Object

Ustanova koju predstavlja predlagatelj.